japan 2006

tokyo, gifu, kyoto, hiroshima, kagoshima, kanazawa, nagano, sendai